Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLƏ

ƏMƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

günçü

ƏMƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

gündəlikçi

ƏMƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

ırqat fəhlə

ƏMƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

işçi rəncbər

ƏMƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qaraişçi

ƏMƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qılbac

ƏMƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

qılıbçı

ƏMƏLƏ : Turuz Farsca - Türkce

uyqata uyqulamağa. icriya.
uyqata, işə keçməmək: yalnız tasralamaq, tərh tökmək. yasıtda qalmaq: yasıt üsdə qalmaq: yasıt üstündə qalmaq

ƏMƏLƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Fehle, işçi. Molla
. çı-xıb gedəndə hamampulunu on-on beş qat artıq verir, hamamçını da, əmələləri də utandırır. "M.N.letif". [Odabaşı:] Neçə yüz əmələ onun fabrikində və kəndlərində iş-
lərdi. Ə.Haqverdiyev. Xanlar Həsənoğluna atılan güllə tək bir ona yox, biz neft əmə-ləsinin hamısına atılıbdır. S.Rehimov.