Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLƏGƏLMƏ

ƏMƏLƏGƏLMƏ : Azerbaijani English Dictionary

fi. formation; generation; production; yeni sözün əmələgəlməsi the formation of a new word

ƏMƏLƏGƏLMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Yaranma, düzelme. Molekulun əmələgəlmə istiliyi.