Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLBAZLIQ

ƏMƏLBAZLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. trickery, trickiness

ƏMƏLBAZLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. dan. Hiylegerlik, ted-birlilik, tedbir ve hiyle ile iş görme. □ Əməl-bazlıq etmək
tedbir ve hiyle ile iş gör-mek, hiyle işletmek.