Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLLİ-BAŞLI

ƏMƏLLİ-BAŞLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf Olduqca
yaxşı, bütün telebata cavab veren, mükem-mel, nöqsansız, bütün, tam, ciddi. Əməlli-başlı bir şey. Əməlli-başlı bir usta tapmaq. Əməlli-başlı işləmək. // Əsaslı suretde, lazımınca, lazımi kimi, istenildiyi kimi. Heç bir şeyi əməlli-başlı demir.
Pəri burada əməlli-başlı məclis qurdu, yemək-içmək dü-zəltdi. (Nağıl). [Sitare xanımın] əməlli-başlı kirayə gətirən evi də vardı. S.Hüseyn. [Koxa:] Siz cavab axtarın, mən də əyləşim; Bir əməlli-başlı bığımı eşim. S.Rüstem. çimnazyüngül adam olsaydı, bu qarı ilə elə buradaca əməlli-başlı tutuşa bilərdi. Ə.Əbülhesen. // Mükemmel suretde, olduqca, lap. Qara kişini bu soyuq hava üşütdü, nəşəsini əməlli-başlı korladı. Ə.Əbülhesen.