Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLLƏŞMƏK

ƏMƏLLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

iməlləşmək.
kökəlmək. kökləşmək. törələnmək. törələşmək. törəlişmək.
tavlaşmaq. çağlaşmaq. səmizləşmək.
toxdamaq. yaxşılaşmaq. sağalmaq. sağlanmaq

ƏMƏLLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

iməlləşmək.
kökəlmək. kökləşmək. törələnmək. törələşmək. törəlişmək.
tavlaşmaq. çağlaşmaq. səmizləşmək.
toxdamaq. yaxşılaşmaq. sağalmaq. sağlanmaq