Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLLƏNƏN

ƏMƏLLƏNƏN : Turuz Dictionary

yaraşlanan. yaranclanan. yararlanan. yarılanan. yaranlanan. yaraclanan. somuran. sömürən. əmci. əmici. sağılan. sağıclanan. sağışlanan. sağınclanan. qazanclanan. qazaşlanan. tutunlanan. tutunclanan. tutuclanan. tutuşlanan. işlətilən. işlənilən. istifadələnən. asılanan. sütlənən. sağınalan. üləşgən. tapışğan. bəhrələnən. duzalanan. süzələnən. sapalanan. saçalanan. çağalanan. yağalanan. isilənən. edinçi. edlənən. sağılanan. sağıcı. faydalanan. istifadəçi. müstəfi

ƏMƏLLƏNƏN : Turuz Dictionary

yaraşlanan. yaranclanan. yararlanan. yarılanan. yaranlanan. yaraclanan. somuran. sömürən. əmci. əmici. sağılan. sağıclanan. sağışlanan. sağınclanan. qazanclanan. qazaşlanan. tutunlanan. tutunclanan. tutuclanan. tutuşlanan. işlətilən. işlənilən. istifadələnən. asılanan. sütlənən. sağınalan. üləşgən. tapışğan. bəhrələnən. duzalanan. süzələnən. sapalanan. saçalanan. çağalanan. yağalanan. isilənən. edinçi. edlənən. sağılanan. sağıcı. faydalanan. istifadəçi. müstəfi