Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏLLƏNMƏLİ

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

asılanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

asılanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

ərələnməli

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çağalanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

duzalanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

edinməli

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

isilənməli

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

işlətilməli

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qazanclanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

qazaşlanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

saçalanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sağalanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sağıclanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sağılanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sağınalmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sağınclanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sağışlanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sapalanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

sütlənməli

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

süzələnməli

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tapışğanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

tutunlanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

üləşgənməli

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yağalanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yaraclanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yaranclanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yaranlanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yararlanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yaraşlanmalı

ƏMƏLLƏNMƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

yarılanmalı