Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏQÇİ

ƏMƏQÇİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkçi.marağlı. ayaqçı. dalqaçı. həvəsli. amator

ƏMƏQÇI : Turuz Dictionary

əməkçı. qıyınçı. zəhmətkeş

ƏMƏQÇİ : Turuz Dictionary

-əməkçi, aşağan olur, az yeyən, yaşağan. (ağrı, zəhmətə dözən işi aşrır (müvəffəq olur), az yeyən çox yaşıyır)

ƏMƏQÇİ : Turuz Dictionary

əməkçi. dövəçi. döğəçi. zəhmətkeş

ƏMƏQÇİ : Turuz Dictionary

əməkçi. rəncbər

ƏMƏQÇI : Turuz Dictionary

əməkçı. qıyınçı. zəhmətkeş

ƏMƏQÇİ : Turuz Dictionary

-əməkçi, aşağan olur, az yeyən, yaşağan. (ağrı, zəhmətə dözən işi aşrır (müvəffəq olur), az yeyən çox yaşıyır)

ƏMƏQÇİ : Turuz Dictionary

əməkçi. dövəçi. döğəçi. zəhmətkeş

ƏMƏQÇİ : Turuz Dictionary

əməkçi. rəncbər