Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏQLİ

ƏMƏQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkli. bayrı. bayağı. əsgi

ƏMƏQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkli.
çətin. gücünlü. zorunlu. toxa. zəhmətli.
təqaüd. baznişəstə.
çalış. dalış. dalqış. himmətli. qeyrətli

ƏMƏQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkli. incikli. çətin. zəhmətlii.
çox əməkli işdir

ƏMƏQLİ : Turuz Dictionary

əməkli. zəhmətli

ƏMƏQLİ : Turuz Dictionary

əməkli. kəsmət. qoruc. qorut. oturağ. oturumlu. oturaqlı. oturuqlu. pansiyon. pensiya. təqaüd. baznişəstə

ƏMƏQLİ : Turuz Dictionary

əməkli. zəhmətli

ƏMƏQLİ : Turuz Dictionary

əməkli. kəsmət. qoruc. qorut. oturağ. oturumlu. oturaqlı. oturuqlu. pansiyon. pensiya. təqaüd. baznişəstə