Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏQSİZ

ƏMƏQSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməksiz.
(qayğısızca, olandan işlətmək, vermək) yoxadan. yufadan. qıyınsız. gedərsiz. xərcsiz. çabasız. çuvaldan. xəznədən. heybədən. zəhmətsiz.
müzdsüz.
işsiz. bekar.
bol yaşam, keçim. dinclik. qolaylıq. rahatlıq.
durduğu yerdə. yoxdan.- əməksiz uşaq: ögey uşaq.
himmətsiz. qeyrətsiz

ƏMƏQSİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməksiz. əməksizin.
incinsiz. zəhmətsiz.
əməksizin işdir.
ögey.
əməksizin oğlun. əməksin qızım.
əməksiz, zəhmətsiz bi nəyə yiyələnmək: daş atıb qolu yorulma

ƏMƏQSİZ : Turuz Dictionary

-əməksiz əldə edilən nərsə: keşliminə. keçliminə. qırt. qırtın. qırat. pulsuz. parasız. qarşılıqsız. ələki. müfdə.
böyləcə yemişi keşliminə aldım

ƏMƏQSİZ : Turuz Dictionary


əməksiz gəlir, dərəksiz qalır. (əməksiz: zəhmətsiz). (dərəksiz qalmaq: qədir verilməmək)

ƏMƏQSİZ : Turuz Dictionary

-alayı gəlir: əməksiz gəlir

ƏMƏQSİZ : Turuz Dictionary

-əməksiz əldə edilən nərsə: keşliminə. keçliminə. qırt. qırtın. qırat. pulsuz. parasız. qarşılıqsız. ələki. müfdə.
böyləcə yemişi keşliminə aldım

ƏMƏQSİZ : Turuz Dictionary


əməksiz gəlir, dərəksiz qalır. (əməksiz: zəhmətsiz). (dərəksiz qalmaq: qədir verilməmək)

ƏMƏQSİZ : Turuz Dictionary

-alayı gəlir: əməksiz gəlir