Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏQTAŞLIQ

ƏMƏQTAŞLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əməkdaşlıq. sığrış. qılşıq. köməkliş. həmkarlıq. köməkləşmək. işləşmək. işbirliyi yapmaq.
əməkdaşlıq edmək: bəsişmək. yardımlaşmaq. qılışmaq. bərkişmək. mökəmləşmək

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary


bir nəyi əmmədə, sorunmada, bir nədən yararlanmada əməkdaşlıq, yardım edən kimsə, nərsə: əməkdaş. (həmkar. şəriki cürm. iştiraki məsai)

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary

əməkdaşlıq. işbirliyi. həmkarlıq.
işbirliyi ösməyi: işbirliyi ösüşü: işbirliyi ilgərişi

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary

-elçin, ictimai işlərdə əməkdaşlıq edən: ortaqyar. ictimai mədədkar

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary

-əməkdaşlıq, həmkarlıq edmək: qayışmaq. qoruşmaq. biririn qorumaq, himayət edmək.
olar qayışıb iş qurdular

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary

əməkdaşlıq.
yartış. iməcilik. barış.
səpəndə dartış, biçində yartış. (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış).
yelkəşlik. yeltəşlik. yalqaşlıq. yaltaşlıq. (əş < > daş).
əməkdaşlıq, həmkarlıq edmək: yarınmaq

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary


bir nəyi əmmədə, sorunmada, bir nədən yararlanmada əməkdaşlıq, yardım edən kimsə, nərsə: əməkdaş. (həmkar. şəriki cürm. iştiraki məsai)

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary

əməkdaşlıq. işbirliyi. həmkarlıq.
işbirliyi ösməyi: işbirliyi ösüşü: işbirliyi ilgərişi

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary

-elçin, ictimai işlərdə əməkdaşlıq edən: ortaqyar. ictimai mədədkar

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary

-əməkdaşlıq, həmkarlıq edmək: qayışmaq. qoruşmaq. biririn qorumaq, himayət edmək.
olar qayışıb iş qurdular

ƏMƏQTAŞLIQ : Turuz Dictionary

əməkdaşlıq.
yartış. iməcilik. barış.
səpəndə dartış, biçində yartış. (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış).
yelkəşlik. yeltəşlik. yalqaşlıq. yaltaşlıq. (əş < > daş).
əməkdaşlıq, həmkarlıq edmək: yarınmaq