Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏRƏK

ƏMƏRƏK : Turuz Dictionary

-əmərək içmək: əmmək. sormaq. soğmaq. özünə çəkmək. içinə almaq, çəkmək, sindirmək, sındırmaq

ƏMƏRƏK : Turuz Dictionary

-əmərək içmək: əmmək. sormaq. soğmaq. özünə çəkmək. içinə almaq, çəkmək, sindirmək, sındırmaq