Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏSALAQ

ƏMƏSALAQ : Turuz Dictionary

iməsalaq. gərəç. gərəççə. qatıl. kitil. kəsənik. kəsənək. gərəkli olan. gərəkən. nərsə üçün qaçınılmaz olan nərsə. yamasalaq. qoşqu. quşam. yarac. yaraq. sürsat. saçağ. çapdığ. yapdığ. səp. sapsat. boyuq. ədəvat. ləvazim. məsalih. vəsayil. vəsilə. lazimə. məlzəmə. əfzar.
ev çapdığları.
çapduğ sapurmaq: atı, nərsəni yaraqlamaq

ƏMƏSALAQ : Turuz Dictionary

iməsalaq. yamasalaq

ƏMƏSALAQ : Turuz Dictionary

iməsalaq. gərəç. gərəççə. qatıl. kitil. kəsənik. kəsənək. gərəkli olan. gərəkən. nərsə üçün qaçınılmaz olan nərsə. yamasalaq. qoşqu. quşam. yarac. yaraq. sürsat. saçağ. çapdığ. yapdığ. səp. sapsat. boyuq. ədəvat. ləvazim. məsalih. vəsayil. vəsilə. lazimə. məlzəmə. əfzar.
ev çapdığları.
çapduğ sapurmaq: atı, nərsəni yaraqlamaq

ƏMƏSALAQ : Turuz Dictionary

iməsalaq. yamasalaq