Multilingual Turkish Dictionary

ƏMƏYİ

ƏMƏYİ : Turuz Dictionary

-əməyi keçənlərə uçun süycüləri yasbarsın. (uçun: cənnət) (süycüləri: şərabları) (yasbarsın: nəsib olsun)

ƏMƏYİ : Turuz Dictionary

-əməyi kövüşmək: əməyi köyüşmək. zəhməti yanmaq. zəhməti heçə gedmək. işi bərənməmək. qıncılığı itmək

ƏMƏYİ : Turuz Dictionary

-əməyi qovuşmaq: zəhməti heçə gedməmək. işi bərənmək. qıncılığı itməmək

ƏMƏYİ : Turuz Dictionary

-əməyi keçənlərə uçun süycüləri yasbarsın. (uçun: cənnət) (süycüləri: şərabları) (yasbarsın: nəsib olsun)

ƏMƏYİ : Turuz Dictionary

-əməyi kövüşmək: əməyi köyüşmək. zəhməti yanmaq. zəhməti heçə gedmək. işi bərənməmək. qıncılığı itmək

ƏMƏYİ : Turuz Dictionary

-əməyi qovuşmaq: zəhməti heçə gedməmək. işi bərənmək. qıncılığı itməmək