Multilingual Turkish Dictionary

ƏMALIN NƏTİCƏSİ

ƏMALIN NƏTİCƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

edik ediyi edik ürə. iş sonucu.
olanlara ölmək işi danılmaz, edik ürə uçmaq umudu qalmaz