Multilingual Turkish Dictionary

ƏMANƏT YERİ

ƏMANƏT YERİ : Turuz Farsca - Türkce

uluntu bulundu. itib tapılan nərsələrin yığıldığı, saxlandığı yer