Multilingual Turkish Dictionary

ƏMANƏTƏ BIRAXMAQ

ƏMANƏTƏ BIRAXMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sapşırmaq tapşırmaq