Multilingual Turkish Dictionary

ƏMCƏQ

ƏMCƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmcək.
baston. boqston. yelin. pustan. > postan (fars). bürkük, şişik. sormuq.
yelinğ > elinğ (şişik). məmə. yelin.
qoyunların məmələrini, əmcəklərin üstünün şişməsiylə bəlirən kəsəl: qarayelin

ƏMCƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmcək.
döş. kükrək. qursaq. gövüs. gəvis.
əmcək başı: yemik.
məmə.
əmcək ana: süt ana.
əmcək ata: əsgi atalıq gələnəğində cocuğu yetişdirən lələ.
əmcək ağrıv: göğüs ağrısı.
əmcək içirmək: məmə vermək.
əmcək qız: atalığa verilən qız cocuq.
əmcək oğlan:
süt cocuğu.
atalığa verilən ərkək cocuq

ƏMCƏQ : Turuz Dictionary

əmcək. əmcik. sorğıc. soğıc. süsüc. çüşək

ƏMCƏQ : Turuz Dictionary

əmcək. məmə. pestan

ƏMCƏQ : Turuz Dictionary

əmcək. sorcaq. sorac. əmmə aracı. qətrəkeş

ƏMCƏQ : Turuz Dictionary

əmcək. əmcik. sorğıc. soğıc. süsüc. çüşək

ƏMCƏQ : Turuz Dictionary

əmcək. məmə. pestan

ƏMCƏQ : Turuz Dictionary

əmcək. sorcaq. sorac. əmmə aracı. qətrəkeş