Multilingual Turkish Dictionary

ƏMCƏYİ

ƏMCƏYİ : Turuz Dictionary

-geçi əmcəyi: qara əncir türü

ƏMCƏYİ : Turuz Dictionary

-geçi əmcəyi: qara əncir türü