Multilingual Turkish Dictionary

ƏMDƏN

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

ilə bilə

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

ilərək

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

iltinə bilərək

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

düşnülmüş düşünülmüş. qəsdən.
düşünülmüş addım: qəsdən, əmdən iqdam edmə

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

edəyi qəsdən

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

edəyləb qəsdən

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

görünə

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

güclə

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

istiyərək

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

qana qana

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

qanaraq

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

qasbanaq
dediyini qasbanaq yapdırır. bilə bilə. qəsdən
qaspanaq elədi

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

tutumlı qəsdən

ƏMDƏN : Turuz Farsca - Türkce

zorla