Multilingual Turkish Dictionary

ƏMDƏN İQDAM EDMƏ

ƏMDƏN İQDAM EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

düşünülmüş addım