Multilingual Turkish Dictionary

ƏMLİK

ƏMLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

körpə. əmzik. sütəmər.
sütdən açılma çağı gəlmiş quzu.
dişlik. əmrik. məzə

ƏMLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Yenice ota düşen ve eyni za-manda anasını emen quzu, keçi. Əmliklər çəkdirəm şişə; Bir ağır yığnağım ola! "Koroğlu". Bir əmliyin bir tümənə satılır; Xəzəl oldu yenə pulların, dağlar! Aşıq Əlesger. Gəl oturma belə tək; Kürdə bir əmlik kəsək. M.Rahim. // Sif. menasında. Əzizim, bahar barı; Şirindir bahar barı; Kəsmə əmlik quzunu; Qoy gəlsin bahar, barı. (Bayatı). Yaylağın sərin havası, əmlik quzunun əti kazakları kefləndirib şirin yu-xuya vermişdi. "Qaçaq Nebi". Yaxşı əmlik quzu kəsmişəm, çox gözəl Isfahan şərabı da vardır. M.S.Ordubadi. □ Əmlik kimi
beslenmiş quzu kimi, lap genc, gözel, şux. Yalan ha deyil, bəxtli olmasan, belə əmlik kimi qızı almazdın. A.Şaiq. [Uşaqlar]
. bəslənmiş əmlik kimi analarının yanına düşüb yüyürürdülər. Mir Celal.

ƏMLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. lamb; əmlik kimi lamblike