Multilingual Turkish Dictionary

ƏMLƏMƏK

ƏMLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

< yamlamaq > yəmləmək (< yamamaq).
bəxyələmək. pansmanlamaq. yara bağlamaq.
dərmanlamaq. maalicə edmək.
nərsəni nərsiyə soxmaq, girdirmək, yapışdırmaq

ƏMLƏMƏK : Turuz Dictionary


öğrənmək.
özgərləmək. özbərləmək. əzbərləmək

ƏMLƏMƏK : Turuz Dictionary

-balığın əmləmək: yarasına yaxşır (çaxşır) mərhəm qoymaq

ƏMLƏMƏK : Turuz Dictionary


öğrənmək.
özgərləmək. özbərləmək. əzbərləmək

ƏMLƏMƏK : Turuz Dictionary

-balığın əmləmək: yarasına yaxşır (çaxşır) mərhəm qoymaq