Multilingual Turkish Dictionary

ƏMLƏTMƏK

ƏMLƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

< yəmlətmək < yamlatmaq (< yamamaq).
bəxyələtmək. pansmanlatmaq. yara bağlatmaq.
dərmanlatmaq. maalicə etdirmək. mərhəm qoydurmaq.
nərsəni nərsiyə soxdurmaq, girdirmək, yapışdırmaq

ƏMLƏTMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

çarlatmaq. əlaclatmaq

ƏMLƏTMƏK : Turuz Dictionary

imlətmək. toxdatmaq. yaxşılatmaq.
bu otaçının otları (dərmanları). məni yaman iməllətdi

ƏMLƏTMƏK : Turuz Dictionary

imlətmək. toxdatmaq. yaxşılatmaq.
bu otaçının otları (dərmanları). məni yaman iməllətdi