Multilingual Turkish Dictionary

ƏMMA

ƏMMA : Azerbaijani English Dictionary

i.
but;; Bunun bir əmması var There is a
but; in it; əmma qoymaq to
but;, to cavil, to nag [at], to pick [at], to find* fault [with]; to argue [with]; O hamıya bir əmma qoyur He / She finds fault with everybody; Əmma qoyma! But me no
buts;!

ƏMMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.]
Bax amma. Şeir bir zi-vərdir, əmma biz kimi naqislərə; Ol ki na-qisdir, onu möhtaci-zivər qılmamış. Füzuli. çox kimsənin əgər ki kəsibdir qərarını; Əmma mənim təki o gülün biqərarı yox. S.Ə.Şirvani.
Bir şeye mane olan, engel töreden key-fiyyet, hal, sebeb. Burada bir balaca əmma var.
Yusif huşi-guşinən qulaq asıb gördü: adə, deyəsən, burda bir əmma var. (Nağıl). Bəs bu gözəllikdə otaqları beş yüz manata alanda demədinmi bunun əmması var? Mir
Celal. □ Əmması çıxmaq (olmaq)
1) nöq-sanı, eger-eskiyi olduğu melum olmaq; 2) sonradan xatası çıxmaq, engeli çıxmaq.