Multilingual Turkish Dictionary

ƏMNİYYƏT VƏSAYİLLƏRİ

ƏMNİYYƏT VƏSAYİLLƏRİ : Turuz Farsca - Türkce

dingəc dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, atağsızlıq, əmanlıq, qorunma quramları, aracları, boyuğları.itminan, imənlik, yəminlik, təminat, təhlükəsizlik vəsayilləri

ƏMNİYYƏT VƏSAYİLLƏRİ : Turuz Farsca - Türkce

dingic

ƏMNİYYƏT VƏSAYİLLƏRİ : Turuz Farsca - Türkce

sağlac

ƏMNİYYƏT VƏSAYİLLƏRİ : Turuz Farsca - Türkce

sağlaqıc

ƏMNİYYƏT VƏSAYİLLƏRİ : Turuz Farsca - Türkce

saxlac

ƏMNİYYƏT VƏSAYİLLƏRİ : Turuz Farsca - Türkce

saxlaqıc

ƏMNİYYƏT VƏSAYİLLƏRİ : Turuz Farsca - Türkce

tutluğ