Multilingual Turkish Dictionary

ƏMNİYYƏTİ İQDAMLAR

ƏMNİYYƏTİ İQDAMLAR : Turuz Farsca - Türkce

sağlac

ƏMNİYYƏTİ İQDAMLAR : Turuz Farsca - Türkce

sağlaqıc

ƏMNİYYƏTİ İQDAMLAR : Turuz Farsca - Türkce

saxlac

ƏMNİYYƏTİ İQDAMLAR : Turuz Farsca - Türkce

saxlaqıc

ƏMNİYYƏTİ İQDAMLAR : Turuz Farsca - Türkce

tutluğ