Multilingual Turkish Dictionary

ƏMNİYYƏTƏ ALMAQ

ƏMNİYYƏTƏ ALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qayın tutmaq

ƏMNİYYƏTƏ ALMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sıxı tutmaq