Multilingual Turkish Dictionary

ƏMQİŞMƏK

ƏMQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əmgişmək. əmgənmək. əmikmək. əminmək. zəhmət çəkmək. (əmgilənmək: zəhmətli görmək, saymaq).
bu işdə təlim (çox) əmgişdik.
əmgişməyin: çəkmişməyən: zəhmət çəkməyin

ƏMQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əmgişmək. əmgənmək. əmikmək. əminmək. zəhmət çəkmək. (əmgilənmək: zəhmətli görmək, saymaq).
bu işdə təlim (çox) əmgişdik.
əmgişməyin: çəkmişməyən: zəhmət çəkməyin