Multilingual Turkish Dictionary

ƏMQİŞMƏYİN

ƏMQİŞMƏYİN : Turuz Dictionary

əmgişməyin. çəkmişməyən. zəhmət çəkməyin

ƏMQİŞMƏYİN : Turuz Dictionary

əmgişməyin. çəkmişməyən. zəhmət çəkməyin