Multilingual Turkish Dictionary

ƏMQİLƏNMƏK

ƏMQİLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əmgilənmək. zəhmətli görmək, saymaq

ƏMQİLƏNMƏK : Turuz Dictionary

əmgilənmək. zəhmətli görmək, saymaq