Multilingual Turkish Dictionary

ƏMQİNMƏK

ƏMQİNMƏK : Turuz Dictionary

əmginmək. törləmək. çalışmaq. çəkminmək

ƏMQİNMƏK : Turuz Dictionary

əmginmək. törləmək. çalışmaq. çəkminmək