Multilingual Turkish Dictionary

ƏMQƏNMƏK

ƏMQƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgənmək.
yorulmaq. narahat olmaq.
əmgimək. əmgək çəkmək. iztirap çəkmək. zəhmət çəkmək

ƏMQƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgənmək. əminmək. zəhmət çəkmək

ƏMQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əmgənmək. əmgişmək. əmikmək. əminmək. zəhmət çəkmək. (əmgilənmək: zəhmətli görmək, saymaq).
bu işdə təlim (çox) əmgişdik.
əmgişməyin: çəkmişməyən: zəhmət çəkməyin

ƏMQƏNMƏK : Turuz Dictionary

əmgənmək. əmgişmək. əmikmək. əminmək. zəhmət çəkmək. (əmgilənmək: zəhmətli görmək, saymaq).
bu işdə təlim (çox) əmgişdik.
əmgişməyin: çəkmişməyən: zəhmət çəkməyin