Multilingual Turkish Dictionary

ƏMQƏQ

ƏMQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgək. əmək. əzab. incik. çalış. cəhd. sə;y. əziyət. zəhmət.- əmgəksizin durqu yox, munda tamu: qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi.
əmgək əyində qalmaz

ƏMQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgək.əzab. əziyyət.
tamı əmgəyi: cəhənnəm əzabı

ƏMQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgək.
engbek. əmək. iş.
əmmək. acı. dəd. qınçılıq. izə. iztirap.
əmgək dolğaq: qarın, ürək bulantısı. qulunc.
əngəl. sırqavçılıq. kəsillik. xəstəlik.
incid. inciş. əmək. zəhmət. müzahimət

ƏMQƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmgək. əzab. iztirab. işkəncə. zəhmət. ırqat. ırqal

ƏMQƏQ : Turuz Dictionary


çəksən əmgək, yağar ətmək. (ətmək: əkmək)

ƏMQƏQ : Turuz Dictionary

əmgək.əmik. əmək. iş. zəhmət. mehnət.
yaşam bitər, əmik bitməz.
əmiklə qut birgə doğar, biri onar biri boğar

ƏMQƏQ : Turuz Dictionary


çəksən əmgək, yağar ətmək. (ətmək: əkmək)

ƏMQƏQ : Turuz Dictionary

əmgək.əmik. əmək. iş. zəhmət. mehnət.
yaşam bitər, əmik bitməz.
əmiklə qut birgə doğar, biri onar biri boğar