Multilingual Turkish Dictionary

ƏMR EDMƏK

ƏMR EDMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

buyurmaq. tutuzmaq

ƏMR EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

öyüksünmək

ƏMR EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyrumaq

ƏMR EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

uyursunmaq

ƏMR EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qarçınlanmaq