Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRİ ADİ

ƏMRİ ADİ : Turuz Farsca - Türkce

yolay
özünə yolay edmiş.
bu yolayla: bu rutinlə