Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRİKA

ƏMRİKA : Turuz Dictionary

-nə fab qaldı nə rika, əğzuva soxum əmrika!. (əğzuva: ağzuva)

ƏMRİKA : Turuz Dictionary

-nə fab qaldı nə rika, əğzuva soxum əmrika!. (əğzuva: ağzuva)