Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRİQ

ƏMRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmrik.dişlik. əmlik. məzə. dilaltı. dişaltı. dodaqlıq. boğazüstü. boğazlıq

ƏMRİQ : Turuz Dictionary

əmrik. ərmik. yarmıq. yamrıq. arın. saf. təmiz. çin. pak.
əmrik könül: pak ürək

ƏMRİQ : Turuz Dictionary

əmrik. ərmik. yarmıq. yamrıq. arın. saf. təmiz. çin. pak.
əmrik könül: pak ürək