Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRƏ

ƏMRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

imrək. imraq. aşıq. dərviş. dost. seçgin.
amır. həvəs. istək

ƏMRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

imrə. aşiq. vurqun. mübtəla

ƏMRƏ : Turuz Dictionary

aşıq. vurqun. alqın

ƏMRƏ : Turuz Dictionary

aşıq. vurqun. alqın

ƏMRƏ : Turuz Dictionary

vurqun. aşıq. alqın

ƏMRƏ : Turuz Dictionary

aşıq. vurqun. alqın

ƏMRƏ : Turuz Dictionary

aşıq. vurqun. alqın

ƏMRƏ : Turuz Dictionary

vurqun. aşıq. alqın