Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRƏNMƏK

ƏMRƏNMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əylənmək. düşlənmək. keflənmək

ƏMRƏNMƏK : Turuz Dictionary

əmrəkinmək. əmrəkişmək. buyrunmaq. burunmaq. imlənmək. imləkinmək. imləkişmək. imrənmək. imrəkinmək. imrəkişmək. imrəncmək. imrəcinmək. imrəcişmək. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək

ƏMRƏNMƏK : Turuz Dictionary

ərmənmək. armanmaq. dincəlmək. rahatlanmaq.
ləzzət almaq. kef çəkmək. bəhrəmənd olmaq. feyzyab olmaq

ƏMRƏNMƏK : Turuz Dictionary

əmrəkinmək. əmrəkişmək. buyrunmaq. burunmaq. imlənmək. imləkinmək. imləkişmək. imrənmək. imrəkinmək. imrəkişmək. imrəncmək. imrəcinmək. imrəcişmək. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək

ƏMRƏNMƏK : Turuz Dictionary

ərmənmək. armanmaq. dincəlmək. rahatlanmaq.
ləzzət almaq. kef çəkmək. bəhrəmənd olmaq. feyzyab olmaq