Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRƏQİŞMƏK

ƏMRƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əmrəkişmək. əmrənmək. əmrəkinmək. buyrunmaq. burunmaq. imlənmək. imləkinmək. imləkişmək. imrənmək. imrəkinmək. imrəkişmək. imrəncmək. imrəcinmək. imrəcişmək. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək

ƏMRƏQİŞMƏK : Turuz Dictionary

əmrəkişmək. əmrənmək. əmrəkinmək. buyrunmaq. burunmaq. imlənmək. imləkinmək. imləkişmək. imrənmək. imrəkinmək. imrəkişmək. imrəncmək. imrəcinmək. imrəcişmək. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək