Multilingual Turkish Dictionary

ƏMRƏQİNMƏK

ƏMRƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əmrəkinmək. əmrənmək. əmrəkişmək. buyrunmaq. burunmaq. imlənmək. imləkinmək. imləkişmək. imrənmək. imrəkinmək. imrəkişmək. imrəncmək. imrəcinmək. imrəcişmək. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək

ƏMRƏQİNMƏK : Turuz Dictionary

əmrəkinmək. əmrənmək. əmrəkişmək. buyrunmaq. burunmaq. imlənmək. imləkinmək. imləkişmək. imrənmək. imrəkinmək. imrəkişmək. imrəncmək. imrəcinmək. imrəcişmək. rəğbətlənmək. meyillənmək. meyil edmək. meyil edinmək