Multilingual Turkish Dictionary

ƏMSİRMƏK

ƏMSİRMƏK : Turuz Dictionary

öğsərmək. eysərmək. öğrəşmək

ƏMSİRMƏK : Turuz Dictionary

öğsərmək. eysərmək. öğrəşmək