Multilingual Turkish Dictionary

ƏMSƏMƏK

ƏMSƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmmək işləmək

ƏMSƏMƏK : Turuz Dictionary

dadmaq. təcrübə edmək

ƏMŞƏMƏK : Turuz Dictionary

əmişmək. əmizmək. əmzəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq. sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq

ƏMSƏMƏK : Turuz Dictionary

dadmaq. təcrübə edmək

ƏMŞƏMƏK : Turuz Dictionary

əmişmək. əmizmək. əmzəmək. yantamaq. yanzamaq. sapaşınmaq. sapışınmaq. dadalmaq. dadmaq. dadına baxmaq