Multilingual Turkish Dictionary

ƏMSALİ HİKƏM

ƏMSALİ HİKƏM : Turuz Farsca - Türkce

sav məsəl. zərbül məsəl.-savda böylə gəlmiş