Multilingual Turkish Dictionary

ƏMSALLI

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

asalı < yasılı < yansalı (< yansımaq: bənzəmək)

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

ağdaşlı

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

aşabaşlı

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

əkdaşlı

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

əkdəşli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

ənizdəşli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

ənzərli muşabehli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

ərabərli əkranlı. maadilli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

dəngəkli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

dəngəli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

dəngli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

əşitli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

əşli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

həmvarlı

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

kimili

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

lingəkli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

lingəli

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

manğzdaşlı

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

özdəşli həmvarlı

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

taylı

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

təkinli əkranlı. maadilli.həmvarlı.mislili

ƏMSALLI : Turuz Farsca - Türkce

yanalı