Multilingual Turkish Dictionary

ƏMTİRMƏK

ƏMTİRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əmdirmək. sıbdırmaq. içirmək. sindirmək. soxmaq. geçirmək. tıqşırmaq

ƏMTİRMƏK : Turuz Dictionary

əmdirmək. əmişdirmək

ƏMTİRMƏK : Turuz Dictionary

əmdirmək. (içəri sürmək) soratmaq. somurtmaq. sorutmaq. (opdurmaq. hopdurmaq).
gücün, biliyin soramaq

ƏMTİRMƏK : Turuz Dictionary

əmdirmək. əmişdirmək

ƏMTİRMƏK : Turuz Dictionary

əmdirmək. (içəri sürmək) soratmaq. somurtmaq. sorutmaq. (opdurmaq. hopdurmaq).
gücün, biliyin soramaq