Multilingual Turkish Dictionary

ƏMTİRTMƏK

ƏMTİRTMƏK : Turuz Dictionary

əmdirmək. (yavaş yavaş) təğziyə editmək, yedirtmək

ƏMTİRTMƏK : Turuz Dictionary

əmdirmək. (yavaş yavaş) təğziyə editmək, yedirtmək