Multilingual Turkish Dictionary

ƏMTƏÇ

ƏMTƏÇ : Turuz Dictionary

əmdəç. əmdək. əmdələniş. maalicə (mualicə)

ƏMTƏÇ : Turuz Dictionary

əmdəç. əmdək. əmdələniş. maalicə (mualicə)