Multilingual Turkish Dictionary

ƏMTƏÇİ

ƏMTƏÇİ : Turuz Dictionary

əmdəçi. əmdəgən. maalicə (mualicə) edən

ƏMTƏÇİ : Turuz Dictionary

əmdəçi. əmdəgən. maalicə (mualicə) edən